Tréninky plavání pro děti  

ukončeno:                             

Jarní kurz / tréninky: (ročníky 2010 a mladší)

termín: 18.1.2022- 28.4.2022

den: úterý a čtvrtek

čas: 17:15 - 18:15 (1 hod.)

Testování dětí dle aktuálního stavu vládního nařízení zajišťují zákonní zástupci dítěte, zodpovídají za bezinfekčnost dětí, v případě porušení této povinnosti nemusí mít dítě umožněn vstup do krytého plaveckého bazénu.

Kurzovné se platí pouze v hotovosti před prvním tréninkem (18.1.2022 od 16:30) spolu s vyplněnou přihláškou. Pro urychlení registrace doporučujeme přinést přihlášku už vyplněnou. Vzhledem ke kapacitě obsazenosti plaveckého bazénu nelze nárokovat poloviční cenu kurzu při docházce pouze v úterý nebo čtvrtek.

Kurz a trénink plavců probíhá pravidelně v úterý a čtvrtek v termínu leden - duben. Neplave se v době trvání školních prázdnin a státních svátků. Výuka ZAČÍNÁ v 17:15 hod - vstup je možný od 17:00. Výuka KONČÍ v 18:15 hod - po ukončení výuky musí dítě odejít ze šatny nejdéle do 20 minut, při překročení doby neumožní turniket průchod - doplatek bude řešen s pokladní. Případný doprovod nejmladších dětí do šaten na převlečení si hradí řádné vstupné dle ceníku KPB Roudnice.

Kurz/trénink probíhá bez diváků.

Kurzy jsou pravidelně zakončené klubovými závody pro všechny zúčastněné plavce.

Čipy, které děti dostanou se neodevzdávají po každé hodině, ale mají je u sebe po celou dobu kurzu. Vrací se proti záloze 100 Kč na konci kurzu, poslední hodinu tréninku u turniketu.

Informace, jak zacházet s čipem na plaveckém bazéně najdete v odkaze "plavecký bazén".

Sebou: plavky, ručník, sprchový gel, plavecké brýle ( NE potápěčské) a dobrou náladu.

 

2500,- Kč kurz + záloha 100Kč čip


Kondiční plavání - úterý: ročníky 2009 a starší

termín: 25.1.2022- 28.4.2022                                                                             cena: 1200Kč + 100Kč záloha čip
den: úterý 
čas: 18:15 - 19:15 (1 hod.)

Kurzovné se platí pouze v hotovosti dne 24.1.2022 (pondělí) v 16:30 ve vestibulu plaveckého bazénu s vyplněnou přihláškou. Pro urychlení registrace doporučujeme přinést přihlášku už vyplněnou.


Testování dětí dle aktuálního stavu vládního nařízení zajišťují zákonní zástupci dítěte, zodpovídají za bezinfekčnost dětí, v případě porušení této povinnosti nemusí mít dítě umožněn vstup do krytého plaveckého bazénu.

Kondiční plavání probíhá pravidelně v úterý  v termínu leden - duben. Neplave se v době trvání školních prázdnin a státních svátků. Výuka ZAČÍNÁ v 18:15 hod - vstup je možný od 18:00. Výuka KONČÍ v 19:15 hod - po ukončení výuky musí dítě odejít ze šatny nejdéle do 20 minut, při překročení doby neumožní turniket průchod - doplatek bude řešen s pokladní. 

Čipy, které děti dostanou se neodevzdávají po každé hodině, ale mají je u sebe po celou dobu kurzu. Vrací se proti záloze 100 Kč na konci kurzu, poslední hodinu tréninku u turniketu.
Informace, jak zacházet s čipem na plaveckém bazéně najdete v odkaze "plavecký bazén".
Sebou: plavky, ručník, sprchový gel, plavecké brýle.


momentky z kurzů