klubové dokumenty ke stažení


Aktuální rekordy klubu ke dni 31.12.2023


udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů dle GDPR - plavecký klub Roudnice n. L. 


pravidla plavání od 1.1.2023


potvrzení zdravotní způsobilosti od lékaře ( závodní družstvo) 1x ročně


podrobná historie klubu sepsaná I. Nešněrou


Statistika sportovní činnosti roku 1994 vypracovaná panem Hájkem