Termínová listina nadcházejících plaveckých závodů

Závodní družstvo

V současnosti máme menší skupinu 6-ti plavců, kteří od roku 2019 pravidelně reprezentují náš plavecký klub. Tréninky probíhají pravidelně pondělí, úterý a čtvrtek. Nové plavce, kteří umějí plavat a chtěli by se pravidelně účastnit plaveckých závodů přijímáme i průběžně během sezóny.


Proč závodit?

Sport na závodní úrovni svým způsobem dítě vychová a dává mu skvělý základ do dalších let. Vytrvalost, odhodlanost, sebekázeň, nová přátelství na celý život, to vše je možné získat díky plavání. 


Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Od. 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod Č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Plavecký klub Roudnice n. L. na základě této vyhlášky bude vyžadovat od všech svých členů platný Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

Dle této Vyhlášky je každý člen závodního družstva plaveckého klubu považován za výkonnostního sportovce.

Typy lékařské prohlídky

Každý výkonnostní sportovec musí absolvovat:

  • vstupní lékařskou prohlídku - absolvuje sportovec obvykle pouze jednou, a to při první prohlídce u lékaře. 
  • pravidelnou lékařskou prohlídku - absolvuje sportovec každých 12 měsíců.

Formulář ke stažení  ZDE