Závodní družstva PK Roudnice n. L.

Plavecký klub je rozdělen na dvě závodní skupiny A a B, a na přípravku C ,D a nejmladší E, která vždy prochází jarním a podzimním zdokonalovacím kurzem, kde se  zaměřují na nácvik všech plaveckých způsobů.

Skupina A: se skládá z plavců starších (13 a více let), kteří se pravidelně zúčastňují vrcholných závodů na úrovni KP a MČR. 

Plavecké tréninky: PO, ST, PÁ 17:00-18:00  a ÚT, ČT 17:15-19:15.

Suchá příprava: PO, ST 16:30-17:00 bazén.

Trenéři: Soňa, Michal - omluvenky z tréninků telefonicky, SMS nebo WhatsApp.

Plavci: Polák Oliver, Němec Michal, Kovaříková Klára, Němcová Petra, Poláková Nela, Sedlmaier Tobiáš


Skupina B: se skládá z plavců mladších (8-12 let) a z plavců, kteří svými výkony nedosahují úrovně plavců ve skupině A.

Plavecké tréninky: PO, ST 17:00-18:00 a ÚT, ČT 17:15-18:15 (PÁ 16:00-17:00) dle dohody.

Trenéři: Lenka, Zbyněk - omluvenky z tréninků telefonicky, SMS nebo WhatsApp.

Plavci: Kočí Klára, Ringelhán Matěj, Švecová Emma, Hájková Šárka, Suchá Adéla, Kočí Antonín, Balková Dominika, Lebdušková Zorka


O přijetí či nepřijetí plavce do závodního družstva rozhodne trenér příslušné skupiny . V potaz bude brána i docházka jednotlivých plavců, která musí dosáhnout alespoň 50%.

Členské příspěvky plavců závodních družstev jsou stanoveny pro rok 2024 : 4500Kč / pololetí.


Proč závodit?

Sport na závodní úrovni svým způsobem dítě vychová a dává mu skvělý základ do dalších let. Vytrvalost, odhodlanost, sebekázeň, nová přátelství na celý život, to vše je možné získat díky plavání.


Žádost o posouzení zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu

Od. 1. 1. 2014 je účinná nová Vyhláška o zdravotní způsobilosti k tělesné výchově a sportu, vydaná Ministerstvem zdravotnictví ČR pod Č. 391/2013 Sb. Tato vyhláška zavádí povinnost zdravotních prohlídek pro všechny sportovce účastnící se organizovaných soutěží. Plavecký klub Roudnice n. L. na základě této vyhlášky bude vyžadovat od všech svých členů platný Lékařský posudek o zdravotní způsobilosti.

Dle této Vyhlášky je každý člen závodního družstva plaveckého klubu považován za výkonnostního sportovce.

Typy lékařské prohlídky

Každý výkonnostní sportovec musí absolvovat:

  • vstupní lékařskou prohlídku - absolvuje sportovec obvykle pouze jednou, a to při první prohlídce u lékaře. 
  • pravidelnou lékařskou prohlídku - absolvuje sportovec každých 12 měsíců.

Formulář ke stažení  ZDE