Plavecký bazén v Roudnici nad Labem

rozměry: 25,10 m x 12,25 m
hloubka: 1,60 m
počet drah: 6

jak zacházet s čipem během kurzů:

(převzato z webu KPB)

Náramkové a kartové čipy pro vstupy přes turniketový systém a k odemykání a zamykání zámků šatních skříněk

Na KPB v Roudnici nad Labem je používán systém čipů. Pro každý vstup do placené zóny KPB je nutný čip. Máme dva základní druhy:

ČIP: A - barevný plastový náramek hodinkového typu sloužící ke vstupu a výstupu do placené části KPB a k odemčení a uzamčení libovolně vybrané skříňky. Minimální časový interval, který je možný si zakoupit, je 60 minut a další možné navýšení doby je po 30 minutách. Tento typ čipu lze použít i jako PERMANENTNÍ vstupenku pro realizaci vícenásobných návštěv KPB. U permanentního vstupného je min. časový interval snížen na 30 minut.

B - plastová kartička ve formátu občanského průkazu s nápisem "NÁVŠTĚVNÍK KPB" (slouží pouze ke vstupu na ochoz velkého bazénu). Časové intervaly, které je možné si zakoupit, jsou 30 minutové (karta pro použití WC je na 20 min. zdarma).

Návštěvník, který chce využít KPB aktivním způsobem, musí zaplatit na pokladně KPB vstupné, na základě čehož obdrží naprogramovaný čip. Zároveň musí složit i vratnou zálohu na tento čip ve výši 100,-Kč. Tato záloha je vrácena proti odevzdání nepoškozeného čipu při odchodu z KPB, případně je použita na doplatek mezi zaplaceným vstupným a cenou za překročení časového limitu pobytu.

Při zakoupení permanentního vstupného je návštěvníkovi čip příslušné barvy odprodán za cenu 100,- Kč. Tato hodnota je při pořízení permanentního čipu připočtena k ceně prvního nabití kreditu permanentky. Každý návštěvník KPB, který má zakoupený platný čip (vstupenku), je povinen vstoupit do placené zóny KPB turniketovým vstupem, který se otevře po přiložení čipu ke čtecímu zařízení a v tom okamžiku se začne návštěvníkovi odpočítávat zaplacený čas. Návštěvník je povinen nosit čip viditelně na dolní části ruky. Čip ve formě bílé plastové kartičky musí nosit zavěšen na šňůrce kolem krku. Obě varianty čipů musí být takto viditelně nošeny po celou dobu pobytu v placených prostorách KPB.

Mimo evidence vstupů a placení slouží čip i k odemknutí a zamknutí libovolné šatní skříňky. Každý čip je schopen zamknout jakoukoliv volnou skříňku a tuto skříňku poté opět odemknout. Po uzamknutí skříňky čipem začne blikat modrá dioda v zámku a dvířka nejdou otevřít. V tuto chvíli již tímto čipem zamknout ani odemknout jinou skříňku nelze. Po zpětném odemknutí skříňky přestane dioda blikat a dvířka je možné otevřít. Při odchodu musí zůstat dvířka skříňky otevřená tak, aby bylo jasně viditelné, že je skříňka volná.

Stane-li se, že při odemykání zazní 2x dlouhé pípnutí a dioda blikne červeně, prosíme návštěvníka, aby o této situaci informoval při odchodu obsluhu pokladny a uvedl číslo skříňky, u které se toto stalo.

Pokud zámek nejde čipem zamknout, po přiložení čipu zámek pískne a červeně zabliká, vyzkoušejte uzamknout jinou skříňku. V případě že problém přetrvává, vraťte se na pokladnu, kde Vám bude vydán nový čip s novým počátečním časem.Adresa:
Roudnická 300, Vědomice 
web: